میان شعرهایم ...

حالا هر چقدر می خواهی دور شو ...

من تو را به اندازه ی کافی میان شعرهایم ذخیره کرده ام!

[ یک شنبه 30 آبان 1395 ] [ 16:15 ] [ ᗩᖇᕮᘔO ] [ بازدید : 243 ] [ نظرات () ]
آدم که عاشق شد...

آدم که عاشق شد گرما نمیفهمد...!

آدم که عاشق شد من من، نمیفهمد...!

طوفان نمیفهمد...!

سرما نمیفهمد...!

چیزی نمیفهمد...!

اصلا نمیفهمد...! 

[ یک شنبه 30 آبان 1395 ] [ 16:9 ] [ ᗩᖇᕮᘔO ] [ بازدید : 261 ] [ نظرات () ]
نسل ما

یکی بیاید و نسلِ ما را تکان دهد

ما نسلِ دوست داشتنهای ته نشین شده ایم... 

[ یک شنبه 30 آبان 1395 ] [ 16:6 ] [ ᗩᖇᕮᘔO ] [ بازدید : 321 ] [ نظرات () ]
مرا ببخش...

مرا ببخش که اینقدردوستت دارم

مرا ببخش که رفته ای و زنده ام

بی تو بی تو بی تو های بی تو...!

[ یک شنبه 30 آبان 1395 ] [ 16:0 ] [ ᗩᖇᕮᘔO ] [ بازدید : 279 ] [ نظرات () ]
وسط پاییز

من اینجا درست وسط پاییز ایستاده ام

و دارم برگ به برگ دوباره عاشقت می شوم 

[ یک شنبه 30 آبان 1395 ] [ 15:57 ] [ ᗩᖇᕮᘔO ] [ بازدید : 171 ] [ نظرات () ]
درس امروز...

درس امروز جدید است ...

نفس، نقطه. نفس!

بنویسید پرستو و بخوانید قفس ... 

[ یک شنبه 30 آبان 1395 ] [ 15:48 ] [ ᗩᖇᕮᘔO ] [ بازدید : 474 ] [ نظرات () ]
چـہ امیـב عبثے...!

 تو بـہ انـבازہ ے تنهایے من خوشبختے

من بـہ انـבازہ ے زیبایے تو غمگینم

[ شنبه 22 آبان 1395 ] [ 22:28 ] [ ᗩᖇᕮᘔO ] [ بازدید : 219 ] [ نظرات () ]
تنــــهــــــام...

 چـہ فرقے میڪنـہ بوב و نبوבت...

چـہ فرقے میڪنـہ ڪجاے בنیام...

تو با احساس من غریبـہ هستے...

ڪنارم هستیو همیشـہ تنــــهــــــام...

[ شنبه 8 آبان 1395 ] [ 14:52 ] [ ᗩᖇᕮᘔO ] [ بازدید : 112 ] [ نظرات () ]
قلب من مودب است...!

 قلب من موבب است...!

اگر بخواهے بروے حتما براے خـבاحافظے خواهـב ایستاב...!

[ شنبه 8 آبان 1395 ] [ 14:51 ] [ ᗩᖇᕮᘔO ] [ بازدید : 179 ] [ نظرات () ]
دختر که شاعر شود

 בختر ڪـہ شاعر شوב...

غذا میسوزב ظرفها نشستـہ میمانـב ...

لباس ها گم میشونـב ...

اما خانـہ حتما گرҐ خواهـב مانـב...!

[ شنبه 8 آبان 1395 ] [ 14:44 ] [ ᗩᖇᕮᘔO ] [ بازدید : 165 ] [ نظرات () ]
آخرین مطالب
دلم تنگ است (1395/11/23 )
مرداب غمگین (1395/11/23 )
کاش... (1395/10/26 )
قلب شکسته :) (1395/10/26 )
تو رفتی... (1395/10/26 )
بیچاره... (1395/10/26 )
نسل ما (1395/08/30 )
مرا ببخش... (1395/08/30 )
وسط پاییز (1395/08/30 )
درس امروز... (1395/08/30 )
آرزوم (1390/06/22 )
✘اقرار✘ (1395/06/19 )
✘خـבا✘ (1395/06/12 )
✘رنجاندن✘ (1395/06/12 )
✘خستم✘ (1395/06/12 )
✘قدرتـ✘ (1395/06/11 )
✘تنهایی✘ (1395/04/16 )
✘رفیق✘ (1395/04/07 )
✘دل ادم✘ (1395/04/07 )